Hur har barbiedrogen påverkat vår syn på solbadande?

Det är många som kallar melanotan för barbiedrogen eftersom det finns de som får en look liksom en barbiedocka då de blir bruna och går ner i vikt. Det är väl känt att melanotan kan ge oss en brun färg på huden utan att vi måste sola i många timmar. Det är en form av brun utan sol som även anses ge ett gott skydd mot de skadliga UV-strålarna.

En del ser melanotan nässpray och sprutor som ett säkrare alternativ till traditionellt solbadande. Andra menar att det finns problem med de skönhetsideal som förstärks då folk blir så bruna och går ner i vikt.

Men hur har användandet av barbiedrogen påverkat hur vi ser på solbadande och solningsmetoder? Det ska vi försöka reda ut här.

Barbiedrogen och solbadande

En önskan om solning utan sol

I och med att vi vet att alltför hög exponering för solens skadliga strålar inte är bra för oss så finns det ett behov av solning utan sol. En omöjlighet kan det låta som men så är det ju inte. Utöver melanotan finns det en rad produkter som är till för just detta.

Det vi kan se är att användningen av barbiedrogen har lett till en minskad betoning av själva solandet. När melanotanets vara eller icke vara diskuteras så pratar man också om faror med att sola för mycket.

Man tar upp problem som:

  • Risken för att bränna sig
  • Förtidigt åldrande av huden
  • Ökad risk för hudcancer
  • Risk för vätskebrist

När den här typen av risker har fått större uppmärksamhet så har även behovet av alternativ ökat. Vi kan se att fler tycks vara intresserade av solfria solningsmetoder. Detta för att få den fina solbrännan men utan de risker som är förknippade med solbadande.

Vi är bättre medvetna om riskerna för hudcancer

I takt med att fler använder barbiedrogen så är det också fler som uppmärksammar risken för hudcancer. Den ökade medvetenheten om faran med solbadande har gjort att fler skyddar sin hud eller söker efter alternativ.

Det betyder att produkter som brun utan sol kräm och bli brun tabletter har fått större spridning. Även om det syns att en lotion eller spray har använts för den bruna tonen så anses detta inte vara pinsamt. Snarare så ses det som en bra sak att visa att du skyddar din hud och hellre blir brun på ett säkert sätt.

Barbiedrogen och solbadande
Solbränd hud förblir en skönhetsstandard

Vi kan också se att barbiedrogens användande har cementerat den solbrända huden som en slags skönhetsstandard. Detta är ju något som ofta kommer upp som kritik mot melanotanprodukter.

Även om vi vet att det finns risker med användandet så har tanken om att solbränd hud är vackert och önskvärt växt sig starkare. Det verkar helt enkelt som att vi ändå tycker att de som använder sig av melanotan ser bra ut.

Nu betyder detta inte att fler kommer att välja melanotansprutor och spray för att bli bruna. Men det kan mycket väl leda till att fler börjar se sig om efter metoder för att få en säker solbränna. Kanske genom någon form av mildare solexponering eller med en brun utan sol produkt.

Vi lägger mindre tid på själva solbadandet

Med mer kunskap om hur vi kan få en solbränna som ser bra ut snabbare så är det också fler som skippar många timmar i solen. Det behövs ju inte när du på olika sätt kan fördjupa hudens bruna ton eller få den helt utan sol.

Viss förvirring tycks ha uppstått

Samtidigt som användandet av barbiedrogen tycks ha ökat vår förståelse för riskerna med solbadande så verkar det som konsumenter har drabbats av viss förvirring. Det cirkulerar en hel del felaktig information om säkert solande och den når personer som söker efter kunskap online.

Det fattas en del kunskap om säkerheten hos olika brun utan sol preparat samt hur de ska användas korrekt.

Barbiedrogen kan ge viss falsk trygghet

När det handlar om barbiedrogen och solbadande i solen så finns det tecken om att vissa användare upplever en falsk trygghet. De tror att de är helt skyddade från UV-strålarnas farliga effekter då de använder peptidhormonet. Så enkelt är det förstås inte och det är otroligt viktigt att använda preparatet på rätt sätt.

Om du solar när du använder melanotan ska du vara noga med att använda solskyddsmedel, vara i skugga när du kan och använda kläder som också skyddar mot de skadliga strålarna. Detta i enlighet med tid på dygnet och aktivitet.