Mer om studier på melanotans effekter

Här på Bli brun utan sol har vi tagit upp en hel del information om hur melanotan kan påverka dig vad gäller solbränna och viktnedgång. Eftersom detta peptidhormon tycks ha så stor påverkan på våra kroppar så har det också studerats en hel del inom flera verkningsområden. Vi ska kika lite närmre på hur det ser ut med studier och vilka områden man fokuserar på.

effekter av melanotan

Det behövs fler studier

Innan vi ser på den typ av studier som har utförs så måste det sägas att det finns ett stort behov av fler undersökningar. I och med att man med flera studier har fått fram intressanta resultat så gäller det att dessa studier upprepas så att man med säkerhet kan säga att forskningens resultat stämmer.

Det lär också komma fler studier för intresset för barbiedrogen är mycket stort. Oavsett om du använder en melanotan nässpray eller sprutor så kan du lita på att det hela tiden kommer nya fakta om ämnet som du blir brun och smal av.

Om du själv vill hålla koll på nya studier som dyker upp så är bra källor:

Vi vet en hel del om melanotan och aptiten

Vad gäller melanotan och aptit så finns det en hel del studier. Dessa har visat oss att det finns en koppling mellan ett intag av melanotan och hur våra melanokortinreceptorer, MC3R och MC4R, beter sig. Det är dessa receptorer som spelar en nyckelroll i att kontrollera aptit såväl som i vår energihomeostas.

I studier så har man sett att särskilt melanotan II kan undertrycka vår aptit. Det är därför som forskare nu ser på möjligheten att använda detta peptidhormon för att behandla fetma och andra störningar som är viktrelaterade.

Det finns ännu inget färdigt preparat för detta och vi har heller inga instruktioner för dos för fetmabehandling. Men det är ju spännande att se hur barbiedrogen anses vara en god kandidat inom medicin vad gäller hälsoproblem som fetma.

Melanotan och sexuell dysfunktion

Ett annat område där man har forskat en hel del är det som rör sexuell dysfunktion. Det kan vara så att melanotan i framtiden får en roll som behandling av sexuella dysfunktionsproblem. Här handlar det särskilt om erektil dysfunktion.

Det finns flera studier som har visat att melanotan 2 har kunnat stimulera erektioner hos män med erektil dysfunktion. I kliniska tester har man undersökt effektivitet såväl som säkerhet. Här är det också så att man behöver mer forskning innan melanotan tabletter dyker upp som ett medel för potens.

effekter av melanotan2

Tester på djur och människor

När vi ser på melanotan studier så rör det sig både om studier på människor och djur. När det rör djurstudier så är det svårare att bygga på dessa som bevis för att melanotan kan användas för olika saker.

Men djurstudier är ju ofta ett förstadium för mänskliga tester. Detta innebär att det ändå händer en hel del inom forskningsvärlden. Det kan mycket väl tänkas att flera av de studier på djur med melanotan som har genomförts kommer att byggas på med studier på människor.

Inom kommande år kan vi få veta mycket mer och kanske också upptäcka nya områden där detta peptidhormon skulle kunna vara verksamt.

Populariteten ger också stor kunskap

En annan sak som bör tilläggas när vi tar upp ämnet melanotan och studier är den ständiga studie som pågår i verkligheten. Barbiedrogen är otroligt populär världen över. Trots restriktioner så använder folk sprutor och sprayer för att bli bruna och dra nytta av andra fördelar.

Med så många användare så är det ingen hemlighet vad som händer då du använder melanotan. All denna erfarenhet är guld värd och givetvis en trygghet för dig som vill testa. Chansen är mycket god att du personligen känner en eller flera som använder melanotan och om du inte gör det är det lätt att komma i kontakt med verkliga personer som har erfarenheten.

På forum online går det att få mer information och du kan lära dig mer om allt du undrar omkring vad som kan förväntas då du börjar med melanotansprutor eller nässpray.