Kan melanotaneffekten minska med tiden?

Om du har använt dig av melanotan under en längre period så kanske du har börjat fundera lite på det där med melanotanresistens. Det är ett begrepp som handlar om att kroppen inte reagerar på hormonet som tidigare för att det skapas en slags resistens mot det.

Med barbiedrogen är ju målet att få en solbränna utan att behöva sola många timmar. Det här är ett brun utan sol medel som används året om. Det blir bara mer och mer populärt. Men med den ökade användningen så har frågan om melanotanresistens uppstått.

Kan det vara så att effekten minskar på grund av upprepad användning eller längre exponering för peptidhormonet? Vi ska ta en titt på den kunskap som finns om detta just nu såväl som faktorer som skulle kunna bidra till en minska effekt.

Hur kan vi förstå melanotanresistens?

När vi pratar om melanotanresistens så menar vi att kroppen ger ett minskat gensvar på peptiden över tid. Det innebär att effektiviteten för en främjad hudpigmentering minskar. Du blir alltså inte lika brun lika enkelt som vid tidigare användning.

immun mot melanotan

Det här är ett tillstånd som kan bero på faktorer som:

 • Receptordesensibilisering
 • Förändrat uttryck av melanokortinreceptorer
 • Förändring av kroppens naturliga produktion av MSH

Dokumenterade fall av melanotanresistens och forskning

Vi kan förstå resistens mot melanotan rent teoretiskt. Men det är förstås viktigt att ta en titt på verkligheten. Forskningen omkring denna fråga är rätt så begränsad men det finns studier av faktiska fall.

Några av dessa berör:

Receptordesensibilisering

Det finns studier på melanokortinreceptorer, MCR, som melanotan binder sig till. Dessa har visat att långvarig exponering för agonister kan leda till receptordesensibilisering. Det här är något som skulle kunna leda till minskad respons på melanotan över en längre tidperiod. Men det är bara en gissning.

Förändrat receptoruttryck

Det finns också forskning som föreslår att långvarig exponering för MSH eller dess analoger kan leda till förändring av MCR-uttryck. I klarspråk så innebär detta att förändringarna skulle kunna påverka effekten av melanotan. Men detta är en hypotes och ingenting som har bevisats.

Individuell variation

Det ska också säga att genetik kan spela in här. Det finns genetiska faktorer som kan påverka hur en individ svarar på melanotan. Genetiska variationer i MCR eller andra komponenter i melanogenesvägen kan påverka hur effektiv melanotanen är. På grund av detta kan vissa individer uppleva en minskad effekter över längre tid.

immun mot melanotan

Vilka konsekvenser får denna information för användare?

Det finns alltså bevis på att melanotanresistens existerar. Den är inte inbillad. Men samtidigt kan vi se att den är begränsad. Trots detta bör du som användare givetvis förstå att det finns en potential för minskad effekt över tid.

Du bör alltså hålla koll på din kropps gensvar då du använder dig av melanotan 2 eller den klassiska varianten. Om du märker minskning av aktivitet kan det vara klokt att ta en paus och undersöka vad detta beror på.

Rekommendationer för att minska risken för melanotanresistens

Det finns rekommendationer för att minska risken för melanotanresistens. Rent genetiskt kan du ju inte göra mycket åt saken om du tillhör gruppen med större benägenhet att utveckla resistens. Men även detta kan motverkas om du hanterar barbiedrogen på rätt sätt.

 1. Använd minsta effektiva dosen
  Börja alltid med den lägsta effektiva dosen och öka på gradvis. Detta kan öka chansen för att du behåller effekten av melanotan samtidigt som risken för resistens minskar. Detta kan också motverka risken för illamående.
 2. Cyklisk användning
  Använd melanotan periodvis. Du kan ta periodiska pauser för att hindra utvecklingen av resistens mot melanotan. Du låter kroppen återhämta sig så att MCR kan åter-sensibiliseras.
 3. Övervaka och justera
  Övervaka ditt intag och håll koll på hur din kropp reagerar. Justera dosen då det behövs och ändra ditt användarmönster för att minska risk för resistens mot melanotan.

Melanotanresistens är inte ett stort problem men det är klart att det är väl värt att vara medveten om risken för detta. Särskilt om du trivs med din användning och använder melanotan i längre perioder i sträck.